Follow us on Facebook

2012年11月14日 星期三

安宮牛黃丸: 亂食牛黃丸,靈丹變毒藥

亂食牛黃丸,靈丹變毒藥

不少人以為安宮牛黃丸可以治所有中風,甚至以為可以用作保健藥,多數是來自道聽途說或對此藥一知半解,誤會了功效。其實此藥清熱開竅( 即屬寒證的病人禁服),只可以用於溫病(即外感病的一種)和中風病過程的特定情況,要診斷出合適時機用安宮牛黃丸,需要中醫學訓練,不是一般人懂得的。這樣特效藥,豈能當保健品亂食?服任何藥物,都應清楚這藥的功效,不應先購買後了解。服藥不當,靈丹只會變毒藥。

下面不厭其煩引用方劑學的內容和創此方的清代大醫家吳鞠通的原著原文,讓大家明白本文字字有據,童叟無欺。

[方劑學] 安宮牛黃丸條目:
主治:溫熱病。熱邪內陷心包,痰熱壅閉心竅。高熱煩躁,神昏譫語,以及中風昏迷,小兒驚厥屬邪熱內熱內閉者。

《溫病條辨》 原文收錄於下:


太陰溫病,不可發汗,發汗而汗不出者,必發斑疹,汗出過多者,必神昏譫語。(略).......神昏譫語者,清宮湯主之,牛黃丸、紫雪丹、局方至寶丹亦主之。

安宮牛黃丸方

牛黃(一兩)鬱金(一兩)犀角(一兩)黃連(一兩)朱砂(一兩)梅片(二錢五分)麝香(二錢五分)真珠(五錢)山梔(一兩)雄黃(一兩)金箔衣黃芩(一兩)

上為極細末,煉老蜜為丸,每丸一錢,金箔為衣,蠟護。脈虛者人參湯下,脈實者銀花、薄荷湯下,每服一丸。兼治飛尸卒厥,五癇中惡,大人小兒痙厥之因於熱者。大人病重體實者,日再服,甚至日三服;小兒服半丸,不知再服半丸。

沒有留言:

張貼留言

歡迎留言討論